WC verstopt?

De wc kan door verschillende oorzaken verstopt raken. Het kan zijn dat er per ongeluk vreemde objecten zijn doorgespoeld of dat er hygiënische doekjes zijn blijven hangen in een van de bochten van het verstopte toilet of de riolering.

De wc ontstoppen wij met een mechanische freesmachine of door middel van hoge druk. Met de mechanische freesmachine wordt een veer het riool in gedraaid om zo de obstructie te verhelpen. Op beide manieren kunnen wij zonder verdere overlast het probleem oplossen. Ook is het mogelijk om een toilet dat verstopt zit leeg te zuigen met zuig apparatuur.

Doucheputje verstopt?

Een verstopt doucheputje komen wij dagelijks tegen. Wij lossen dit graag voor u op.

Meestal raakt de douche afvoer verstopt door zeepafzetting, haren, shampoofles dopjes of een combinatie hiervan. Nadat wij de sifon hebben gecontroleerd op obstructies controleren wij ook de afvoer van het bad of douche.

Met de mechanische frees of zuig apparatuur zullen wij de obstructie in de douche afvoer verwijderen en kunt u weer douchen zonder problemen.

Gootsteen ontstoppen

Is in de keuken uw gootsteen verstopt en u heeft alles al geprobeerd om uw gootsteen te ontstoppen? Chemische middelen, de gootsteenplopper... niets helpt! Geen nood! Wij helpen u graag van u verstopte gootsteen af. Met onze mechanische veer frezen wij de obstructie voor u weg. Hierna controleren wij indien nodig met onze camera of de riolering goed schoon is geworden. Ook kan de verstopping vaak via de kruipruimte verholpen worden als u een keuken op de begane grond heeft.

Als u vloeibare gootsteenontstopper of gootsteenontstopper in de vorm van korrels in de keukenafvoer heeft gegooid, willen we dat graag weten.

Kelder leegpompen

Het gebeurt steeds vaker in Nederland dat het zo hard regent, dat het riool dit niet kan verwerken. Regenwater kan dan uw kelder of kruipruimte inlopen. Kelders en kruipruimtes hebben meestal geen eigen afvoer en dienen dan leeg gepompt te worden in het riool. Wij pompen uw kelder vakkundig voor u leeg en voeren het overtollige water af naar het riool.

Riool ontstoppen

Als uw riool verstopt is, kunnen wij op verschillende manieren uw riool ontstoppen. Is het riool verstopt en zitten er veel bochten in, dan is het handiger om hoge druk te gebruiken. Er wordt dan water onder een druk van 150 bar door de afvoer gespoten om het riool ontstoppen uit te voeren. Is er een smalle afvoer verstopt, dan wordt de afvoer schoon gefreesd met een freesmachine met mechanische veer.

Bij terugkerende riolerings- en afvoerproblemen, adviseren wij een camera inspectie uit te laten voeren om het probleem op te sporen. Dit kan bijvoorbeeld wortel groei in de riolering zijn, een verzakt riool of een gebroken riool.

U ontvangt dan een USB stick met de camera beelden en wij lossen de geconstateerde oorzaak van de verstopping graag voor u op. Ook hebben wij een tracer voor het traceren van de afvoeren.

Drainage aanleggen

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. Wij adviseren u graag over de aanleg van drainage.

Drainage doorspuiten

De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is. Om de werking van de drainage te behouden is het van groot belang om de drainagebuis eens in de 3 jaar door te spuiten en te onderhouden. Hiervoor komen wij graag bij u langs.

Vetafscheider

Een vetafscheider is een put in het rioolstelsel met als doel vet en drijvend vuil in het afvalwater tegen te houden ten einde het rioolstelsel erachter hiertegen te beschermen. Het vuil kan namelijk verderop in het rioolstelsel zorgen voor verstoppingen of een verminderde afvoercapaciteit.

Wij adviseren u over het plaatsen van een vetafscheider om verstoppingen van het riool te voorkomen. Voor het regelmatig reinigen van de vetafscheider komen wij graag bij u langs.